Status naprawy

Status naprawy

     W tym miejscu sprawdzisz, jak miewa się Twoje urządzenie. Ujrzysz informacje na temat gotowości do odbioru, przeprowadzonych czynności serwisowych, historii napraw czy też numer w kolejce (który wydaje się być niestety dość losowy).
Wprowadź login znajdujący się na potwierdzeniu wydanym przy oddawaniu telefonu do naprawy:

 

 

System wspierany przez d3p.pl